Co jsou karmické vztahy a jak pochopit, že jste v jednom. - bedivine.cz
Horoskop

Co jsou karmické vztahy a jak pochopit, že jste v jednom

Foto: Freepik

Tento materiál vychází v rámci projektu „Boření mýtů“, kde hovoříme o kontroverzních jevech, jejichž věrohodnost nebyla v akademickém prostředí prokázána. Snažíme se přijít na to, kde je pravda a kde fikce. Při psaní článků autoři uvažují kriticky a používají vědecký přístup, aby nešířili nepravdivé informace.

 • Co jsou karmické vztahy
 • Jak rozpoznat
 • Jak se dostat z karmických vztahů
 • Proč je to mýtus

Minulé životy, znovuzrození, karma a zejména karmické vztahy jsou jevy, jejichž existence nebyla přímo vědecky potvrzena v oblasti psychologie založené na důkazech. Ale následovníků tohoto výkladu jejich života je spousta.

Co jsou karmické vztahy

Karma (přeloženo ze sanskrtu jako „čin“, „povinnost“, „povinnost“) je v indické filozofii základem univerzálního zákona příčiny a následku, kde každá bytost musí odčinit a odpracovat to, co způsobila druhým v minulých životech. Mluvíme-li o dobrých skutcích, je člověku dáno štěstí, a mluvíme-li o špatných skutcích, je dáno utrpení.

Klinická psycholožka a specialistka na schématickou terapii Anna Belova v rozhovoru s RBC Trends poznamenala, že dnes mnozí věří v karmu kvůli možnosti sdílet odpovědnost s osudem nebo si vysvětlit věci, které se zdají nespravedlivé. „Víra v karmu může poskytnout útěchu a naději, že vše, co se stane, bez ohledu na to, jak těžké to může být, má své předurčení a spravedlnost. Lidé se snaží pochopit a uspořádat svůj svět a víra v existenci karmy k tomu může sloužit jako jeden z nástrojů,“ vysvětluje odborník.

Na základě popisu karmy jsou karmické vztahy jakousi milostnou lekcí, kterou se dva lidé musí naučit a úspěšně ji projít. Jinak, obdařeni karmickým spojením, se budou nadále setkávat a prožívat jeden druhého od inkarnace k inkarnaci.

Karmické spojení

Karmické spojení je pocit neodolatelné přitažlivosti k někomu, pocit, že tato osoba je spřízněnou duší. Stává se, že hned při prvním setkání mají dva lidé pocit, jako by se znali velmi dlouho, okamžitě mezi nimi vyvstanou vzájemné sympatie, zájem a blízkost. Takoví lidé se k sobě rychle nastěhují, vezmou se a mají děti.

Taková síla přitažlivosti se ve východní filozofii vysvětluje právě karmickým spojením. Věří se, že pocit spřízněné duše jsou ve skutečnosti vzpomínky (pozitivní i negativní) z našich minulých životů, nazývané rnanubandhana (přeloženo ze sanskrtu „rna“ – „povinnost“, „anubandhana“ – „spojení“). Pokud se člověk nezmění, karmické spojení nebo karmický uzel se pouze zesílí.

Existence minulých či příštích životů však není vědecky dokázaným faktem.

Foto: Midjourney

Známky karmického vztahu

Na internetu najdete mnoho popisů karmických vztahů. Mnoho zastánců této teorie například důvěřuje koučce Shannon Kaiserové, expertce na psychologii štěstí a seberealizace, a takto popisuje známky karmických vztahů v knize „Experiment sebelásky“.

 1. Neuvěřitelná intimita. Nemůžete se zbavit pocitu, že jste tohoto člověka znali celý svůj život, a může to být inspirující i děsivé („v závislosti na vaší karmě“).
 2. Emocionální švih. Vztahy jsou jako horská dráha: ještě včera vládla ve vašem domě idylka, dnes už jste na pokraji rozchodu, zítra dojde k vášnivému usmíření a tak dále v kruhu.
 3. Neustálé zklamání ve vašem partnerovi. Zdá se, jako by vám druhá polovina vůbec nerozuměla a ve vás se hromadily nekonečné výčitky a výčitky.
 4. Spoluzávislost. Jste si naprosto jisti, že byste s touto osobou měli být spolu, ať se děje cokoliv. Jakékoli křivdy, hádky, nedorozumění se řeší snahou vůle, protože spojení mezi vámi je příliš silné.
 5. Poznání svých démonů. Vytáhli jste na povrch a uvědomili si všechny své strachy a traumata, spolu s nimiž byly odhaleny nejhorší charakterové vlastnosti. V hádce můžete říct nebo udělat něco, co jste od sebe nečekali. Je téměř nemožné odolat.
 6. Emocionální vyčerpání. Máte pocit, že nekonečné vzestupy a pády vašeho vztahu vám berou všechny zdroje a energii a zanechává jen pocit devastace.

Z hlediska psychologie založené na důkazech karmické vztahy neexistují, ale existují rysy psychiky (zkreslení vnímání reality), které se vytvořily v důsledku životní zkušenosti. Naše chování je ovlivněno mnoha faktory, jako je genetika, traumatické události a naše prostředí.

Anna Belova popisuje svůj popis „karmických vztahů“. „Z pohledu moderní vědy častěji pracujeme se závislostí na lásce nebo násilnými vztahy, stejně jako s nevyřešenými konflikty, tolerancí násilí a nenaplněnými emocionálními potřebami. Lidé, kteří jsou přesvědčeni o existenci karmy, mohou mít větší sklon odpouštět a očekávat odplatu za své činy nebo činy druhých. Člověk se tedy může domnívat, že zneužívání je jakýmsi druhem lekce, které je třeba se spíše naučit než zastavit. Je důležité si uvědomit, že v takových vztazích se člověk necítí šťastný a svobodný, a proto je nutné přemýšlet o svých vzorcích chování a přesvědčeních a hodnotit je z hlediska jejich užitečnosti pro sebe v dlouhodobém horizontu.“

Foto: Midjourney

Příklady scénářů karmických vztahů

Tvrdí se, že karmické vztahy se vyvíjejí podle rozpoznatelných scénářů. Jak poznamenávají přívrženci této teorie, lze předpokládat přítomnost karmy, pokud lidé:

 • tvoří milostné trojúhelníky;
 • zamilovat se bez reciprocity;
 • stát se závislým na partnerovi;
 • trpí týráním od své druhé poloviny nebo se sami stávají tyrany;
 • hledání výhod ve vztazích;
 • žárlivost a/nebo podvádění;
 • Ve vztahu se nijak nevyvíjejí.

Mohou také mluvit o karmickém spojení:

 • neodolatelná touha po partnerovi, i když se s ním cítíte špatně;
 • pochopení, že to není vaše osoba, ale stále ho nemůžete opustit;
 • silné emoce (pozitivní i negativní), které ve vás partner vyvolává.

Anna Belova poznamenává, že karmické vztahy jsou často zaměňovány s urážlivými. Týrané vztahy jsou vážným problémem, který se vyznačuje patologickým negativním působením jednoho partnera na druhého v různých formách: fyzické, emocionální, psychické nebo finanční.

Fyzické násilí je jednou z nejzřejmějších forem zneužívání, které se projevuje fyzickou agresí, vyhrožováním, bitím nebo jinými formami fyzického ubližování. Citové a psychické týrání může být méně nápadné, ale neméně destruktivní: ponižování, vyhrožování, izolace, kontrola nad životem druhého člověka.

Foto: Shutterstock

Jak se dostat z karmických vztahů

Vymanit se z karmického vztahu podle východní filozofie neznamená rozejít se s partnerem. Věří se, že další spojení bude prostě stejné, protože scénář života každého člověka je napsán ještě před jeho narozením: vše je předem určeno a nemůžete uniknout své karmě. Říká se tomu také osud nebo, jako v astrologii, horoskop.

Uvádí se však, že karmické spojení lze přerušit odpracováním karmického dluhu nebo učením se karmické lekci. Jak to udělat správně, názory se liší: specializované weby, fóra a odborníci v oblasti karmických vztahů radí různé. Nejběžnější možnosti:

 1. Neberte si činy lidí osobně a nechovejte v nich zášť. Pusť toho, kdo ti ublížil láskou, bez hněvu, bez touhy po pomstě.
 2. Dávejte na sebe pozor: pokud existuje touha oklamat, urazit nebo jinak jednat nelaskavě vůči osobě, musíte vynaložit veškeré úsilí, abyste tomu zabránili. Jinak se zlo vrátí jako bumerang.
 3. Vzájemné nároky a výčitky jsou nesmyslné: konkrétní člověk se objevil ve vašem životě z nějakého důvodu, nemůžete dát víc, než jste jednou dostali, a všechny vaše činy se řídí karmou. Musíme to přijmout.

Stoupenci východní filozofie věří, že následování těchto moudrostí pomůže splatit karmický dluh.

Anna Belova s ​​tímto výkladem nesouhlasí a poznamenává, že výše popsané rady mohou jednoduše poškodit. „Víra v karmu může být způsob, jak se vyhnout odpovědnosti za své činy nebo přebývat v negativních událostech z minulosti. Zaměření 100% na myšlenku karmy může odvrátit pozornost od skutečných příčin problému, což povede k jeho zhoršení. Člověk je držen v koloběhu nebezpečného chování, nedává si šanci se z něj dostat a konfliktní situaci vyřešit,“ konstatuje psycholožka.

Psychologie vám pomůže skutečně se dostat z „karmických vztahů“. Vědecké studium těchto souvislostí vám pomůže lépe porozumět vašim vlastním motivům a chování a také se naučíte, jak se vymanit z nefunkčních partnerských cyklů. Klíčovou roli zde hraje rozvoj sebeuvědomění a učení se stanovovat zdravé hranice.

Studium psychologie mezilidských vztahů, motivace a opakovaných vzorců emočního chování nám umožňuje lépe pochopit, proč se v určitých vztazích nacházíme a jak můžeme tyto vzorce změnit.

Foto: Unsplash

Proč jsou karmické vztahy mýtem: znalecký posudek

Jak již bylo řečeno, samotná existence karmy nebyla vědecky prokázána. Ale proč potom karmické vztahy, přes všechnu nejednoznačnost a vágnost ve formulacích, vzbuzují takový zájem?

To se vysvětluje touhou člověka porozumět, a co je nejdůležitější, zjednodušit složité aspekty svého života, zejména pokud jde o mezilidské vztahy. A někdy je mnohem snazší zcela přesunout odpovědnost na „vyšší síly“, než se pokoušet vyrovnat se s problémem sami.

Výhody a nebezpečí víry v karmické vztahy

Pojem „karmické vztahy“ často skrývá vzorce chování, které vyžadují uvědomění a práci na nich. Pokud člověk nakonec přijde na terapii (páry nebo jednotlivce), možná lze mluvit o některých výhodách víry v karmické vztahy. I když správnější by bylo poděkovat touze po sebepoznání. Takové vztahy se mohou skutečně stát výchozím bodem pro růst a rozvoj, pokud je člověk připraven uvědomit si, co se děje, a vrátit volbu sobě.

Samozřejmě, že následování této teorie má více nevýhod. Jedním z klíčových nebezpečí víry v karmické vztahy je podle odborníka její schopnost podporovat nebo dokonce povzbuzovat dysfunkční vzorce chování.

Lidé, kteří se ocitnou v takových svazcích, se mohou fixovat na opakující se scénáře, ignorovat vlastní blaho ve jménu zachování vztahu, protože partner je „předurčen osudem“ nebo protože „je lepší splatit karmický dluh v tento život, abychom si užili ten příští.» V takové situaci je riziko vážné újmy na duševním nebo dokonce fyzickém zdraví poměrně vysoké.

Nechť „karmické vztahy“ zůstanou filozofickým a duchovním konceptem, který má nepochybně své místo v kultuře a přesvědčení různých komunit. Ale pro zlepšení a transformaci mezilidských vztahů je nutné si uvědomit, že karma často odkazuje na složité psychologické mechanismy, které mohou být nebezpečné. Je velmi důležité vyhledat pomoc včas ne od „karmického specialisty“, ale od osoby kompetentní v práci s násilnými vztahy.

Viz také:

 • Natal chart: co to je a proč v ně lidé věří | Trendy RBC
 • Socionika: co to je, jak rozděluje lidi na typy a můžete jí věřit | Trendy RBC
 • Hellingerova souhvězdí: proč jsou populární a proč jsou nebezpečná | Trendy RBC
 • Telegonie: co to je, pravda nebo ne | Trendy RBC

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
bedivine.cz