Jupiter ve Vodnáři u mužů a žen: co to znamená v horoskopu a jak to ovlivňuje lidi. - bedivine.cz
Horoskop

Jupiter ve Vodnáři u mužů a žen: co to znamená v horoskopu a jak to ovlivňuje lidi

Vodnář je člověk, který nediskriminuje na základě třídy, rasy nebo náboženství. Prosazuje sociální, náboženské a morální přesvědčení, které je prosté předsudků a je univerzální a demokratické. Buduje duchovní spojení s lidmi různého původu a vyměňuje si s nimi zkušenosti. Vodnáři jsou tolerantní a chápaví, uvědomují si, že každý člověk má v životě své místo, své zkušenosti a vlastní zkoušky. Právě prostřednictvím těchto rozdílů se kultura rozvíjí. Tolerance, respekt a spolupráce jsou pro ně nezbytnými podmínkami úspěšné společnosti.

Vodnáři mají mnoho přátel a jsou často žádáni, aby vykonávali veřejné pochůzky pro společenské účely. Nedůvěřují zákonům a přesvědčením, které podporují sociální nebo náboženskou diskriminaci a šovinistický nacionalismus. S příznivými aspekty se zajímají o okultní vědy, filozofii, astrologii, zákony karmy a reinkarnace. Lidé s vyvinutým typem Vodnáře jsou vůdci náboženských a společenských konceptů věku zvěrokruhu. Jsou otevření novým nápadům a rychle vstřebávají nové informace.

Mezi představiteli znamení Vodnáře najdete mnoho sociálních reformátorů a zakladatelů humanitárních organizací. V nepříznivých aspektech však mohou být v přátelství nedbalí a nezávazní a nedodržují závazky vůči komunitě. Často podporují revoluční koncepty a proveditelné utopie, které postrádají zodpovědnost a disciplínu, někdy rozhazují energii a ztrácejí ze zřetele cíl.

Jupiter ve Vodnáři // Llewellyn George

Veselý, dobrosrdečný, vstřícný, spravedlivý, milosrdný, citlivý, schopný soucitu, empatický, filantropický, dobrotivý, nemá rád neshody a disharmonii. Mysl je prorocká, intuitivní, jemná, rafinovaná, široká, svobodná, filozofická, humánní, má sklon zkoumat nové myšlenky, sociální, duchovní otázky a reformy. Láska ke studiu neobvyklých, okultních, zvědavých a mystických předmětů.

Jupiter ve Vodnáři dává originální, nezávislé a progresivní pohledy; často lhostejnost k záležitostem každodenního života; podporuje rozvoj nejvyšších kvalit mysli v hygieně, filozofii, vědě, literatuře, hudbě, klasickém a starověkém umění. Potěšení a bohatství prostřednictvím dobrých a upřímných přátel, které se získávají osobním vlivem. Radost a zájem o kongresovou činnost, veřejné instituce a veřejnou práci.

Zisk a úspěch v profesi, a pokud je dobře hodnocen pánem 11. domu, úspěch prostřednictvím společností a sdružení nebo vlády. Psychický a okultní výzkum, jedinečné podmínky a zkušenosti získané od přátel a společníků. Randění s cizinci a politiky.

Jupiter ve Vodnáři // Marion March

Jak interpretovat Jupiter ve Vodnáři v horoskopu:

klíčové slovo: trpělivost

Vaše inspirace jsou hnací silou vašeho života a vy se snažíte pomáhat druhým a nevážíte si rutinní práce. Velmi respektujete a oceňujete názory ostatních lidí a jste vždy otevření novým nápadům. Vyznačujete se férovostí, porozuměním, komunikačními schopnostmi a pracovitostí. Váš přístup k životu je otevřený, demokratický a nedržíte se třídních, rasových ani ideologických předsudků. Díky svým analytickým schopnostem, intelektuálním schopnostem a originalitě budete úspěšní ve všech oblastech života. Máte-li však nepříznivé aspekty, můžete být nediplomatičtí, netolerantní, zaujatí a popudliví.

Eisenhower, Rose Kennedy, John Steinbeck, Jane Fonda.

Jupiter ve Vodnáři // Joanna Woolfolk

Jupiter ve Vodnáři vám dává možnost spřátelit se. Obvykle uspějete díky nim a nečekaným příležitostem. Vodnář je znamením budoucnosti, a proto s touto pozicí Jupitera můžete uspět v moderních profesích souvisejících s televizí, počítači, letectvím a vesmírem. Pokud je jediným účelem vaší práce vydělávat peníze, začnete se nudit. Budete mít štěstí v práci, která vyžaduje široký rozhled.

Jste obdařeni hudebními schopnostmi; mnoho lidí s Jupiterem ve Vodnáři získává slávu v tomto oboru. Jedna z nejlepších věcí na Jupiteru v tomto znamení je, že přinášíte štěstí svému okolí. Vaše bystré intuitivní chápání lidské povahy se snoubí s idealismem. Nejpříznivější období roku pro vás jsou, když je Slunce v Blížencích, Vahách a Vodnáři.

Jupiter ve Vodnáři // A.T

Objektivní; benevolentní; společenstvi; lidstvo; skrytá moudrost; sociální reformy; intolerantní; astrologie; široký.

Jupiter ve Vodnáři // L. Muravyová

Jupiter je ve znamení opačného živlu. Takový člověk může mít touhu nechat se unést humanistickým cítěním nebo grandiózními sociálními koncepty, pustit se sám do práce, aby zbavil ostatní lidi starostí, zátěží a rutiny každodenního života. Bude vděčný a bude toho moci využít ve svůj prospěch. Takový člověk raději dává než hromadí a hrozí, že jeho finanční situace může utrpět buď přílišnou štědrostí, nebo nevšímavostí k faktorům materiálního zabezpečení. Tato poloha navíc ukazuje na možné srdeční onemocnění, nádory na nohou a zahušťování krve.

Jupiter ve Vodnáři // E. Kuzněcovová

Sociální a humanitární názory; široká a filozofická mysl, tolerantní a benevolentní. Více filozofické než náboženské. Ve spojení s veřejnými institucemi. Mnoho přátel získal osobním vlivem. Požitek z povolání a práce ve spolcích, spolcích atd., také z dědictví.

Souboj lásky. Studium zákonů hygieny. Baví ho sociální práce. Nečekaná smrt.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
bedivine.cz