Rtuť ve Štíru u mužů a žen: co to znamená v horoskopu a jak to ovlivňuje lidi. - bedivine.cz
Horoskop

Merkur ve Štíru u mužů a žen: co to znamená v horoskopu a jak ovlivňuje lidi

Merkur ve Štíru

Zjistěte, co znamená Merkur ve Štíru ve védské astrologii (Jyotish) pro ženy a muže. Obraťme svou pozornost na charakter jednotlivce, kdy Merkur ve Štíru. Bystrá mysl + intuice = bohaté zkušenosti.

  • Význam horoskopu
  • Charakteristika člověka
  • Komunikace s člověkem
  • Charakteristika žen
  • Charakteristika mužů
  • Význam ve védské astrologii (Jyotish)
  • Práce na Merkuru ve Štíru

Osobnost lidí s Merkurem ve Štíru je dána kombinací myšlení a sebezáchovy, což dohromady vytváří rozpor.

Merkur ve Štíru podle horoskopu

Velmi rozporuplná osobnost, která neuvěřitelně spojuje bystrou mysl se sklonem k mystice, praktičnost s intuicí, osobitost s tajnůstkářstvím a úzkostí. Zvídavá mysl, stabilní názor, žíravý a neovladatelný v komunikaci.

Při negativním vývoji je výsledkem člověk s hypertrofovaným sebevědomím, náchylný hledat výhradně svůj prospěch. Fyziologie dominuje, všechny myšlenky směřují k osobní spokojenosti.

Jedná se o fanatického člověka se sklonem k agresi. Je zlomyslný, nevrlý a upřímný až k hrubosti ve svých názorech. Nenávist a posedlost z něj dělají nežádoucího hosta, což způsobuje, že tato osoba ztrácí sebekontrolu a upadá do šílenství.

S pozitivním vývojem jsou to moudří lidé se silným vnitřním jádrem, impulzivní a vytrvalí. Mají přirozeně vyvinutý intelekt, nikdy se neunaví zdokonalováním a rozšiřováním svých znalostí, snahou o duchovní seberozvoj a poznání podstaty existence.

Samostatný, vytrvalý člověk, poněkud fanatický ve svém přesvědčení. Má zálibu v učení, miluje a oceňuje filozofii, kulturu a umění. Stojí pevně na nohou, jeho láska k mystice se prolíná se skepsí a tvrdostí úsudku.

Individualista, na všechno má pevný, ustálený názor, nemá rád plané řeči, žvatlání, dává přednost činům před slovy. Paměť je houževnatá, což ve spojení se zálibou v hledání spravedlnosti dělá z člověka této astrologické kombinace pomstychtivého a nebezpečného protivníka.

Merkur ve Štíru – vlastnosti člověka

Tajemný, silný, bystrý – to jsou hlavní charakterové rysy člověka s Merkurem ve Štíru. Lidé tohoto typu jsou dobrými zpravodajskými důstojníky a detektivy. Rád si podmaňuje lidi a využívá k tomu všechny příležitosti, i mystické.

Muž boje, snaží se přijít na kloub všemu, co se kolem něj děje. Má sklony k mazanosti, tajemnu a zákulisním intrikám, vidí se v roli tajného loutkáře, typické „šedé eminence“. Je zlomyslný, ve svých vyjádřeních často hrubý a nespoutaný, nesnese námitky a rozpory, má sklony odsuzovat a diskutovat o blízkých lidech.

Talentovaný, bystrý, vždy se snaží odhalit podstatu problému, odhodit vše povrchní a zbytečné. V hájení své správnosti je krutý a vynalézavý, v honbě za cíli je odvážný a nekompromisní. Tato osoba je více obávaná než respektovaná a rozhodně není ve společnosti oblíbená.

Pozitivní a negativní vlastnosti člověka s Merkurem ve Štíru.

Tento zvídavý člověk neustále hledá nové znalosti, nové koníčky a nová milostná dobrodružství. Nečinnost není jeho silnou stránkou, neumí odpočívat a nemá to rád a snaží se do svých aktivit zapojit i své okolí. Povaha je subtilní, citlivá, má sklony k mystice, proto často zveličuje a přeceňuje možná nebezpečí a problémy.

Smyslný, má velkou přitažlivost pro opačné pohlaví. Je ale také náchylný ke zklamání a často přichází s důvody k rozchodu. Je to nepohodlný přítel a nebezpečný nepřítel, jeho prozíravost, tajnůstkářství a mazanost nedávají příležitost k otevřeným, slušným vztahům. Dovedně hraje na city druhých lidí, houževnatě si všímá chyb a omylů a každou situaci se snaží obrátit ve svůj prospěch.

Zkušený čtenář tarotu odpoví na následující otázky:

Co tě čeká v budoucnu? Jak bude vztah fungovat? Které rozhodnutí je správné?

Reklamní. LLC SD «New Media» INN 5403362309

Komunikace s osobou s Merkurem ve Štíru

Jde o muže hluboké inteligence a houževnaté paměti, můžete se na něj obrátit v obtížné a nepřehledné situaci a vždy najde východisko a navrhne řešení. Ale jen pokud to on sám chce. Je to individualista s nepochopitelným myšlenkovým pochodem a složitou logikou za každým jeho rozhodnutím se skrývá skrytý význam. Neplýtvá slovy, ale vždy sleduje své vlastní cíle a hájí osobní zájmy.

Pro člověka této astrologické kombinace není větší potěšení než být aktivním účastníkem složitých, nepřehledných situací. Tato zvídavá mysl neustále hledá informace a její extrémní domýšlivost neumožňuje ani pomyšlení na možnost selhání. Je to subtilní psycholog s hluboce vyvinutou intuicí a schopností analýzy a introspekce.

S negativním vývojem se jeho vynikající intelektuální schopnosti uplatňují v kriminální sféře. Neochota poslouchat obecně uznávané normy chování může člověka podnítit k tomuto astrologickému spojení k nejkrutějším a nemorálním činům.

Téměř nikoho nepustí do duše. Sargent a kritický vůči ostatním, je citlivý a zranitelný sám k sobě. Jakmile je tato osoba zklamaná, bude si na urážku dlouho pamatovat a spřádat plány na pomstu.

Je nemilosrdný k slabostem druhých, rychle nachází páku na ostatní lidi a často je skrytě ovlivňuje. V komunikaci je hrubý, přehnaně upřímný a často vyjadřuje nestranné názory i na své blízké. Bojí se ho a vyhýbají se mu, snaží se před ním skrývat své myšlenky a činy, ale to je často zbytečné. Jakýkoli náznak tajemství okamžitě probudí v představiteli tohoto znamení lovecké instinkty. A pak se v klidu, přesně a metodicky dostává na dno skryté podstaty.

S úspěšným vývojem se z těchto lidí stávají dobří vědci, zvídavě pronikající do podstaty událostí a proměn, cílevědomě a metodicky řešící ty nejsložitější problémy.

Pro harmonický vývoj je důležité, aby se jedinci s Merkurem ve Štíru vyhýbali intrikám, podezírání, ovládali svou sexuální energii a touhu tajně vést lidi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
bedivine.cz