Rtuť ve Vahách u mužů a žen: co to znamená v horoskopu a jak to ovlivňuje lidi. - bedivine.cz
Horoskop

Rtuť ve Vahách u mužů a žen: co to znamená v horoskopu a jak ovlivňuje lidi

Váhy jsou mysl ponořená do lidských vztahů a psychologie. Jejich neukojitelná zvědavost na myšlení a chování druhých lidí. Zajímají se o psychologii, astrologii, sociální práci, sociologii a korespondenci. Je pro ně důležité dobré vzájemné porozumění a kvalitní lidské vazby. Milují spolupráci s ostatními lidmi v duchovních partnerstvích, protože je zajímají názory jiných lidí. Jejich silný smysl pro spravedlnost je činí ve svých slovech upřímnými. Venuše, jejich vládnoucí planeta, usiluje o harmonii a postavení Saturnu jim dává touhu po spravedlnosti, takže Merkur je v jejich horoskopu upřímný a hluboký. Než se rozhodnou, dívají se na věci ze všech úhlů. To však může vést k nerozhodnosti a promarněným příležitostem. Když se rozhodnou, je to spravedlivé a promyšlené.

Pokud jsou i ostatní aspekty horoskopu příznivé, mohou být Váhy dobré v právu, soudním systému, prodeji a vyjednávání. Pokud je však několik planet umístěno v nepříznivých znameních nebo domech, mohou být netrpělivé. Tito lidé se snaží o úzký kontakt s partnery, vzdělané myšlení, slušné vystupování a laskavost. Nemohou stát na nepravdě a snažit se dělat správná rozhodnutí s ohledem na férovost. Jsou velmi citliví na pachy, vzhled a osobnost ostatních lidí. Nevhodné oblečení a hrubé projevy vnímají jako výzvu společnosti.

Jsou zdvořilí a opatrní v komunikaci, ale nekompromisní ve svých zásadách. Jejich chybou je předpokládat, že ostatní lidé mají stejnou duševní disciplínu, jakou od sebe vyžadují. Vyvýšení Saturna jim dává přísné a systematické myšlení. Rozvinuté Váhy mají hluboké a pečlivě promyšlené znalosti, zatímco frivolní postrádají důvěru, protože mají tendenci se přizpůsobovat náladě a vlivu ostatních lidí.

Merkur ve Vahách // Llewellyn George

Vytříbená, dobrá a široká mysl; klidný, spravedlivý, mírný, nevázaný charakter, rád srovnává, schopný rozumných úsudků a výroků, argumentů. Láska k duševním činnostem, často hudební, vynikající vrozené schopnosti, schopnost jemné matematické práce nebo invence. Velmi příznivá poloha pro duševní rozvoj. Dobré pro klubovou a sociální práci.

Merkur ve Vahách // Marion March

Jak interpretovat Merkur ve Vahách v horoskopu:

klíčové slovo: diplomacie

Přestože jsou přátelští a racionální s otevřenou myslí, mohou být rigidní, pokud jde o jejich vlastní zásady. Nesnesou lži a snaží se vynášet spravedlivé soudy a ve všem dosáhnout naprosté rovnováhy. Nemají rádi spěch, konflikty a snaží se dospět ke společnému rozhodnutí diskusí. Touží po intelektuálním úspěchu, milují umění, mají smysl pro dotek a preferují společnost vytříbených a respektovaných lidí s dobrými mravy. Hrubé chování a neslušné styly oblečení je dráždí. Vždy se snaží o dokonalost a někdy je těžké s nimi koexistovat.

Zajímá je chování a myšlení druhých lidí, proto je postavení Merkura v jejich horoskopu příznivé pro profese, které vyžadují kontakt a spolupráci s lidmi, zejména psychology, diplomaty a všechny obory, kde je vyžadována role soudce. Pokud v horoskopu nejsou žádné čtverce a náročné aspekty Merkura, mohou být příliš povrchní, vágní a nerozumné.

D. Eisenhower, Oscar Wilde, Maurice Chevalier, Jean Claude Kiely.

Merkur ve Vahách // Joanna Woolfolk

Merkur je planetou mysli a Váhy jsou znamením rovnováhy. Pokud máte Merkura v tomto znamení, rádi v duchu zvážíte pro a proti, zvážíte jakýkoli problém z obou stran a zhodnotíte všechny faktory. Snažíte se udělat tu nejlepší volbu. I po rozhodnutí váháte. Vaše oblíbená pozice je vyčkávání. Ve skutečnosti máte jemnou intuici, okamžitě pochopíte situaci. Ale pak máte tendenci přemítat a vzdalovat se od věci. Ve vztazích s lidmi jste laskaví, přátelští a umíte sympatizovat. Milujete být ve společnosti. Nechcete vytvořit spor, budete souhlasit s názorem někoho jiného a ve skutečnosti zůstanete se svým vlastním. Člověk s Merkurem ve Vahách dělá nejlépe kreativní a duševní práci v partnerství s někým. Největšího úspěchu dosáhnete, když se spojíte se silnou osobou, která vás může vést. Když zůstanete sami, zlenivíte a nevěnujete se úkolu až do konce.

Merkur ve Vahách // Samantha Davis

Jak interpretovat Merkur ve Vahách v horoskopu dítěte:

Ti s Merkurem ve Vahách si užívají vytváření krásy vlastním úsilím, třeba malováním nebo psaním poezie. Merkur ve Vahách má tendenci srovnávat věci mezi sebou („To je teplo, tohle je zima“).

Toto dítě dobře mluví a používá nejrůznější obrazné výrazy. Dokáže však být extrémně nerozhodný a tráví spoustu času zvažováním různých názorů. Než se rozhodne, vyslechne si názory ostatních nebo autoritativní zdroje.

Merkur ve Vahách // A.T

Sociální; učí se prostřednictvím druhých; letargický; eklektický; nepůvodní; rozumný; nudný; tendenci srovnávat.

Merkur ve Vahách // S. Aizin, I. Aizina

Originální a silné myšlení. Kritériem pravdy není racionalita, ale estetika, harmonie. Schopnost sladit své vlastní myšlenky s obecně uznávanými.

Merkur ve Vahách // E. Kuzněcovová

Klidná a nezaujatá mysl, náchylná ke srovnávání a umírněnosti. Tato pozice zbystří mysl a rozvine chuť pro duševní činnosti, které jsou široké a katolické povahy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
bedivine.cz