7 účinných způsobů, jak prodloužit mládí a cítit se žádoucí. - bedivine.cz
Krása

7 účinných způsobů, jak prodloužit mládí a cítit se žádoucí

5 jednoduchých návyků, které zpomalují proces stárnutí

Olga Shuppo, zakladatelka a vědecká ředitelka Grand Clinic, poskytla rozhovor Yandex Zen.

Pojďme společně s Olgou Shuppo, vědeckou ředitelkou sítě klinik imunorehabilitace a preventivní medicíny Grand Clinic, přijít na to, jak porazit čas ve prospěch dlouhotrvajícího mládí.

Společnost po mnoho desetiletí „zakazuje“ ženám stárnout. Kosmetický průmysl, kosmetologie a plastická chirurgie pracovaly pro věčné mládí. V důsledku toho ženy začaly bojovat s příznaky stárnutí ve věku 20 let.

Požadavek vypadat mladě se dnes rozšířil i na muže, kteří se aktivně uchylují k používání technik proti stárnutí. Další věcí je, že v moderní společnosti se krása stala synonymem zdraví. A to je ten nejsprávnější přístup. Krása a zdraví spolu úzce souvisí.

Životní styl je důležitější než genetika

Největší energetický potenciál má žena. Tělo je „trénováno“ přirozenými cykly hormonálních změn, proto je více přizpůsobeno různým druhům vnitřních i vnějších vlivů.

Ženy stejného věku a dokonce i muži však mohou vypadat úplně jinak. To je ovlivněno genetikou a životním stylem. Navíc životní styl má ještě větší vliv na proces stárnutí. Pokud ještě nemůžeme ovlivnit genetiku, pak lze upravit životní styl, a tím zpomalit stárnutí.

Top 5 návyků, které pomohou zpomalit proces stárnutí

Vyhněte se chronickému stresu

Krátkodobý stres mobilizuje adaptační zdroje člověka, zatímco dlouhodobý stres může vyvolat přechod jakékoli nemoci do chronického stadia. Tělu nezbývají prostředky na fyziologickou regulaci a dostavuje se vyčerpání. Proto má mnoho lidí ve věku 25-30 let, kteří žijí ve stavu neustálého stresu, vyčerpanější tělo než lidé ve věku 50-60 let.

Zlepšete svůj spánkový režim

Jedním z důsledků stresu je nedostatek spánku. Musíte spát nejen alespoň sedm hodin, ale také ve správnou dobu — od 22 do 3 hodin ráno. Během tohoto období se produkuje melatonin, který je zodpovědný za rovnováhu kortizolu, hormonu kůry nadledvin, který se nazývá „stresový hormon“. V místnosti by mělo být cca 17-20 stupňů, právě při této teplotě v noci trénují imunitní buňky. Pokud dostatečně spíme, buňky se regenerují, tělo odpočívá a imunitní obrana je schopna odolávat virům a stresu.

Když se produkce melatoninu sníží, jako první selže štítná žláza, přestanou správně fungovat nadledvinky a změní se fungování všech tělesných systémů – od hormonů po metabolismus. Buňky stárnou rychleji; Když v těle zůstávají příliš staré buňky, komplikuje to veškerou jeho práci. Pro podporu života čerpají další imunitní síly, v důsledku čehož se zvyšuje riziko neoplastických a onkologických nádorů.

Sledujte svou acidobazickou rovnováhu

Předčasné stárnutí je způsobeno špatnou stravou. Jak stárnete, musíte se vzdát řady potravin. Přebytek mléčných výrobků a sýrů ve stravě působí na organismus okyselujícím způsobem. Kyselé prostředí je prospěšné pro rozvoj bakterií, virů a plísní.

Příčinou překyselení organismu může být i nadbytek ovoce ve stravě, protože mají vysoký obsah fruktózy. Nadměrná konzumace masa s věkem vede k hromadění nezpracovaných látek v těle, které je plné zánětů.

Měli byste se také vyhnout nadměrnému používání jednoduchých sacharidů. Jejich nadbytek vede k okyselení kolem buněk těla, ztrácejí funkčnost, přibližují předčasné stárnutí.

K omlazení organismu pomáhá zásadotvorná strava, ve které dominuje zelenina. Tato dieta zvyšuje hladinu Ph a vytváří tak nepříznivé prostředí pro bakterie a viry. Zeleninu je potřeba kombinovat, ochucovat rostlinným olejem s obsahem Omega-3 tuků, které jsou elixírem mládí.

Ošetřete oblasti chronického zánětu

Místem zánětu jsou zpravidla průdušky, orgány genitourinárního systému, hrdlo a střeva. Některé infekce, od dětství neléčené, postupně přecházejí v chronické zánětlivé procesy. Taková ložiska infekce výrazně zatěžují imunitní systém a vedou k předčasnému stárnutí organismu.

Vyhněte se nedostatku vitamínů a minerálů

Moderní medicína má široké diagnostické možnosti, které umožňují předvídat riziko rozvoje chronických onemocnění ovlivňujících proces stárnutí. Pod vedením genetika a výživového specialisty je dnes možné prodloužit aktivní délku života.

Důležitou nutriční ochranou krásy by měl být kolagen, vitamín D, hořčík, zinek, karotenoidy, kurkumin, Omega-3, melatonin, koenzym q10 — všechny jsou nedílnými účastníky biochemických procesů odpovědných za stav pokožky, vlasů, nehtů, kontrola hmotnosti, zdraví orgánů. Individuálně zvolený dávkovací režim zabrání mnoha nežádoucím projevům věku.

Copyright | GrandClinic 2024 — Všechna práva vyhrazena, kopírování materiálů je zakázáno LLC GRAND-Clinic Capital
TIN 7703467673

Všechna práva vyhrazena

Výhradní práva k webovým stránkám umístěným na adrese www.grand-clinic.ru, grand-clinic.ru (dále jen web), jakož i ke všem objektům umístěným na webu, včetně designových prvků, kreseb, obrázků, fotografií, texty, videa, popisy, struktura stránek, ceník, vyvinuté komplexní léčebné a diagnostické programy jsou předmětem duševního vlastnictví GRAND Clinic a patří společnostem LLC Grand Clinic Capital, LLC Grand Clinic on Chistykh, LLC Grand Clinic South — West

Třetí strany nemají právo bez písemného souhlasu držitele autorských práv jakýmkoliv způsobem využívat výsledky duševní činnosti umístěné na Stránkách.

Článek 1252. Ochrana výlučných práv

1. Ochrana výlučných práv k výsledkům duševní činnosti a prostředkům individualizace se provádí zejména předložením, způsobem stanoveným tímto Kodexem, požadavku:

1) o uznání práva — osobě, která popírá nebo jinak neuznává právo, čímž porušuje zájmy nositele práva;

2) o potlačování jednání, které porušuje právo nebo vytváří hrozbu jeho porušení — tomu, kdo se takového jednání dopouští nebo k němu činí potřebné přípravy, jakož i dalším osobám, které mohou takové jednání potlačit;

3) na náhradu ztráty — osobě, která neoprávněně použila výsledek duševní činnosti nebo prostředek individualizace, aniž by uzavřela dohodu s nositelem autorských práv (nesmluvní užití) nebo jinak porušila jeho výhradní právo a způsobila mu škodu, včetně porušení jeho právo na odměnu podle čl. 1245 odst. 3 článku 1263 a článku 1326 tohoto zákoníku;

4) o zabavení hmotného nosiče podle odstavce 4 tohoto článku — jeho výrobci, dovozci, uschovateli, přepravci, prodávajícímu, jinému distributorovi, nepoctivému kupujícímu;

5) o zveřejnění soudního rozhodnutí o porušení s uvedením skutečného nositele autorských práv — porušovateli výhradního práva.

2. K zajištění nároku v případě porušení výlučného práva mohou být přijata předběžná opatření úměrná objemu a povaze trestného činu, stanoveného procesními předpisy, včetně zajištění věcných nosičů, zařízení a materiálů, zákaz provádění příslušných akcí v informačních telekomunikačních sítích, pokud ve vztahu k těmto hmotným médiím, zařízením a materiálům nebo v souvislosti s takovým jednáním byl učiněn předpoklad porušení výlučného práva na výsledek duševní činnosti nebo na prostředek individualizace.

3. V případech stanovených tímto kodexem pro určité druhy výsledků duševní činnosti nebo prostředků individualizace má v případě porušení výlučného práva držitel autorských práv právo místo náhrady za ztráty požadovat od porušovatele práva vyplacení náhrady za porušení stanoveného práva. Náhrada škody podléhá vymáhání, pokud se prokáže, že došlo k přestupku. V tomto případě je držitel autorských práv, který požádal o ochranu práva, osvobozen od prokazování výše škody, která mu byla způsobena.

Článek 1253 občanského zákoníku Ruské federace stanoví odpovědnost právnických osob a fyzických osob podnikatelů za porušení výlučných práv. Porušuje-li právnická osoba opakovaně nebo hrubě výlučná práva k výsledkům duševní činnosti a k ​​prostředkům individualizace, soud v souladu s odst. 2 čl. 61 tohoto zákoníku, je-li taková právnická osoba vinna porušením výlučných práv, může na žádost státního zástupce rozhodnout o jeho likvidaci. Dopustí-li se takového porušení občan při výkonu podnikatelské činnosti jako fyzická osoba, může být činnost občana jako fyzického podnikatele ukončena, pokud se proviní pro porušení výlučných práv soudním rozhodnutím nebo trestem způsobem stanoveným zákonem.

Použití výsledků duševní činnosti, pokud je takové použití provedeno bez souhlasu držitele autorských práv, je nezákonné a znamená odpovědnost stanovenou platnými právními předpisy (Ustanovení 1 článku 1229 občanského zákoníku Ruské federace).

V souladu s Čl. 1253

Právní ochrana se vztahuje jak na celý web jako celek, tak na jeho jednotlivé prvky, které jsou uznávány jako samostatné předměty autorského práva.

Místo je uznáváno jako složené dílo, tedy dílo, které je při výběru nebo uspořádání materiálů výsledkem tvůrčí práce. Složená díla jsou předmětem autorského práva a v důsledku duševní činnosti podléhají právní ochraně.

Kromě právní ochrany Stránek jako hlavního díla podléhají právní ochraně i jeho jednotlivé prvky, vč.

Za jakékoli nezákonné použití Stránek a jejich prvků (jeden článek, jedna fotografie, jedna kresba, ceník, vyvinuté komplexní léčebné a diagnostické programy) má držitel autorských práv právo podle vlastního uvážení od porušovatele požadovat o náhradě škody, výplatě náhrady:

  • ve výši od deseti tisíc rublů do pěti milionů rublů, stanovené podle uvážení soudu;
  • ve dvojnásobku ceny rozmnoženin díla nebo ve dvojnásobku ceny práva dílo užít, stanovené na základě ceny, která se za srovnatelných okolností obvykle účtuje za oprávněné užití díla;

(článek 1301 občanského zákoníku Ruské federace).

Kromě občanskoprávní (majetkové) odpovědnosti může být porušovatel autorských práv a/nebo práv souvisejících postaven do správní nebo trestní odpovědnosti.

Ano, podle části 1 Článek 7.12 zákoníku o správních deliktech Ruské federace, porušení autorských práv za účelem generování příjmů znamená uložení správní pokuty občanům ve výši tisíc pět set až dva tisíce rublů; pro úředníky — od deseti tisíc do dvaceti tisíc rublů; pro právnické osoby — od třiceti tisíc do čtyřiceti tisíc rublů.

Část 2 článku 146 trestního zákoníku Ruské federace stanoví, že nezákonné použití předmětů chráněných autorským právem spáchané ve velkém měřítku se trestá pokutou ve výši až dvě stě tisíc rublů nebo ve výši mzdy nebo jiného příjmu. odsouzeného na dobu až osmnácti měsíců nebo povinnými pracemi na dobu od sto osmdesáti do dvou set čtyřiceti hodin nebo trestem odnětí svobody až na dvě léta.

Porušení autorských práv může být uznáno jako trestný čin, pokud náklady na kopie děl nebo náklady na práva k užívání předmětů chráněných autorským právem překročí padesát tisíc rublů.

Práva k užití jednoho předmětu autorského práva (nákres, obrázek, fotografie, článek, ceník, komplexní programy atd.) umístěného na Stránce se udělují uzavřením Licenční smlouvy s držitelem autorských práv za podmínek jednoduchého (ne výhradní) licence (Ustanovení 1, odstavec 1, článek 1236 občanského zákoníku Ruské federace).

Náklady na práva k použití jednoho objektu autorského práva zveřejněného na Stránce v souladu s podmínkami jednoduché (nevýhradní) licence jsou 75000 XNUMX (sedmdesát pět) tisíc rublů.

Uvedená nabídka je veřejnou nabídkou společností LLC «Grand — Clinic Stolitsa», LLC «Grand — Clinic on Chistykh», LLC «Grand — Clinic South — West»

Se všemi dotazy týkajícími se používání předmětů chráněných autorským právem umístěných na Stránce se prosím obraťte na držitele autorských práv — společnost Grand-Clinic Stolitsa LLC, Grand Clinic on Chistykh LLC, Grand Clinic South-West LLC.

7 účinných způsobů, jak prodloužit mládí a cítit se žádoucí

Každá žena chce zůstat mladá a atraktivní co nejdéle. Perukua, hudebník, skladatel, autor a moderátor seberozvojových tréninků pro ženy, nám prozradil, jak vypadat skvěle a přitahovat pohledy mužů, aniž byste se dívali na čísla v pasu.

Peruqua

Peruqua
@peruquois
INZERCE — POKRAČOVÁNÍ NÍŽE

Kontrolujte příjem vody

V mnoha zdrojích můžete najít doporučení, že k udržení mládí musíte pít více vody. Ve skutečnosti jsou takové rady zavádějící. Ano, naše tělo vodu opravdu potřebuje: odstraňuje toxiny, příznivě ovlivňuje stav pokožky, trávení, termoregulaci, krevní oběh, klouby atd. Všeho by ale mělo být s mírou.

Množství tekutin, které vaše tělo potřebuje, závisí na vaší váze, aktivitě a ročním období. Jedna věc je, pokud mluvíme o muži vážícím 90 kilogramů, který žije v Los Angeles, tráví 1.5 hodiny denně v posilovně a dalších 20-30 minut v sauně. A je to úplně jiná věc, pokud jste mladá dívka vážící 55 kilogramů, která se věnuje duševní práci v zimě v Moskvě. Přebytečná voda přetěžuje ledviny, což někdy způsobuje váčky pod očima. Proto byste si měli najít svou vlastní normu a držet se jí.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
bedivine.cz