Jak přitahujete lidi? Určete typ svého osobního charisma. - bedivine.cz
Život

Jak přitahujete lidi? Určete svůj typ osobního charisma

Charisma — co to je, hlavní složky a jak jej rozvíjet

V poslední době si mezi definicemi charakterizujícími moderní politiky, slavné podnikatele i vynikající historické osobnosti lze všimnout častého používání takového pojmu jako „charisma“.

Dnes si povíme, co to je, jaké to je a z čeho se skládá, připomeneme si několik charismatických historických postav a také zjistíme, zda je možné charisma rozvíjet a jak to správně dělat.

Slova „přitažlivost“ a „kouzlo“ lze v ruštině považovat za synonyma slova „charisma“. To znamená, že charismatický člověk přitahuje ostatní a okouzluje je svým šarmem, vzbuzuje jejich sympatie a zájem o něj. Charismatičtí jedinci přitom nejsou vždy navenek atraktivní, nemusí mít nijak zvlášť příjemný hlas a neprokazují zrovna nejlepší způsoby. Charisma je proto někdy nazýváno nevysvětlitelným darem, který má jen málokdo.

co je charisma?

Charisma - co to je, hlavní složky a jak jej rozvíjet

Charisma je zvláštní osobnostní rys, který umožňuje člověku na sebe upoutat pozornost, získat si sympatie ostatních, přesvědčit je, že má pravdu a uchvátit ho svými nápady. Charisma přitom není nějakým vnějším znakem nebo rysem psychiky, který by se dal popsat jednoduchými slovy.

Jedná se o unikátní soubor charakterových vlastností, vzhledu, hlasu, vzorců chování a dalších vlastností konkrétního člověka.

Výraz „charisma“ je odvozen z řeckého slova χάρισμα, které se překládá jako „pomazání“ nebo „dar bohů“. Staří Řekové vysvětlovali téměř vše božským zásahem, včetně neobvyklé přitažlivosti některých lidí.

Příklady charismatických osobností

Velmi často se charisma konkrétního člověka vysvětluje jeho mimořádnou energií a vášní pro jeho práci. To lze říci o každém člověku, který zanechal významnou stopu v historii, včetně padouchů a válečných zločinců.

Zde je několik příkladů slavných lidí, kteří dosáhli úspěchu především díky svému charismatu:

 • Mahátma Gándí. Indická politická a veřejná osobnost, jeden z nejslavnějších humanistů v dějinách lidstva a autor „Satyagraha“ – filozofie nenásilí, která se stala populární právě díky jeho charismatu.
 • Napoleon Bonaparte. Historie nezná tolik lidí, kteří rozpoutali tak rozsáhlé války, ale zároveň jsou uctíváni stejně jako on. Bonaparte jako obtloustlý muž nízkého vzrůstu se dokázal stát skvělým velitelem a jednou z nejvýraznějších postav historie, protože měl neuvěřitelné charisma.
 • Martin Luther King. Jedná se o amerického černošského kazatele, považovaného za nejvýznamnějšího bojovníka proti rasismu ve Spojených státech. Zajímavé je, že se inspiroval myšlenkami Gándhího a držel se filozofie nenásilí, neustále čelil tvrdému tlaku ze strany státu.
 • Vladimir Lenin. Jako malý muž s vadami řeči, ale s neuvěřitelným charismatem, se Leninovi podařilo „uchvátit mysl mas“ a vést revoluci a následně se stát jejím symbolem pro mnoho generací.
 • Winston Churchill. Podle nedávného průzkumu BBC považují občané Spojeného království Churchilla za největšího Brita v historii. Současníci o něm také mluvili jako o velmi charismatickém člověku s vynikajícími vůdčími schopnostmi.

Většina lidí na tomto seznamu měla nevábný vzhled a nevyznačovala se žádným výjimečným talentem. Ale Díky zvláštním řečnickým schopnostem a schopnosti chovat se ve společnosti všichni mistrně ovlivňovali mysl lidí, přesvědčovali je o své správnosti a uchvacovali svými nápady.

12 hlavních součástí

Je důležité to pochopit charisma je kombinací velkého množství osobnostních rysů. Ne vždy je přitom možné přesně říci, jaké vlastnosti činí konkrétního člověka pro ostatní tak přitažlivým.

Může zvýraznit seznam rysů, které jsou v té či oné míře přítomny u většiny charismatických jedinců:

 1. Jedinečnost. Charisma je velmi často doprovázeno přítomností určité jedinečné vlastnosti, která nemusí být nutně atraktivní, ale činí člověka nezapomenutelným (jako například účes Donalda Trumpa).
 2. Kouzlo. To je schopnost mít partnera pro sebe, udělat na něj pozitivní dojem.
 3. Silné. Tato funkce umožňuje lidem nakazit ostatní svým nadšením a inspirovat je k produktivní práci za účelem dosažení společného cíle.
 4. Soběstačnost. Soběstační lidé se rozhodují sami, aniž by tuto odpovědnost na někoho přesouvali, aniž by žádali o radu a aniž by čekali na vhodnější okolnosti.
 5. Optimismus. Nemusíte být příliš všímaví, abyste si všimli, že optimisté k sobě vždy přitahují ostatní, zatímco pesimisté ostatní spíše odpuzují.
 6. Důvěra. Stejně jako optimismus je i sebevědomí atraktivní vlastností. Každému se líbí, že je nablízku sebevědomý člověk, který vždy ví, co má dělat.
 7. Intelekt To není nezbytnou součástí charisma, a přesto inteligence vždy činí člověka atraktivnějším pro ostatní.
 8. Výmluvnost. Schopnost krásně mluvit je užitečná za všech okolností. U stolu pomůže udržet konverzaci nebo udělat přípitek v každodenní komunikaci — rozveselit partnera vhodným vtipem. A ani v politických debatách nevyhrává ten, kdo má pravdu, ale ten, kdo je výmluvnější.
 9. Štěstí. Obvykle mají ostatní rádi ty, kteří mají ve všem štěstí. Nejde samozřejmě o štěstí samotné, ale o vytvoření dojmu šťastlivce. Dobrá připravenost na různé akce často vypadá zvenčí jako štěstí (a naopak).
 10. Empatie. Je zřejmé, že někdo, kdo ví, jak cítit a brát v úvahu emoce partnera v komunikaci, vypadá mnohem okouzlující.
 11. Citovost. Člověk, který se chová bystře a emotivně, je pravděpodobnější, že bude v centru pozornosti a bude lépe zapamatovatelný.
 12. Pečlivost. Kdo se nebojí práce, má vždy více rád.

Charisma - co to je, hlavní složky a jak jej rozvíjet

Je zřejmé, že tento seznam je neúplný a ne každá charismatická osobnost má všechny vlastnosti v něm uvedené. Nicméně, Toto jsou typické znaky.

Jsou případy, kdy má člověk neuvěřitelné charisma, což prostě nelze logicky vysvětlit.

Není divu staří Řekové to považovali za dar bohů.

Typy charisma

Různí autoři mohou najít různé přístupy ke klasifikaci typů charismatu. Snad nejzajímavější a nejlogičtější klasifikace je ta, kterou navrhuje Olivia Fox Cabane v knize „Charisma. Jak ovlivnit, přesvědčit a inspirovat.“

Rozlišuje čtyři typy:

 1. Přátelský. Tuto formu charismatu mají empatičtí lidé, kteří vyzařují laskavost a optimismus, vyhýbají se jedovatosti v komunikaci a dokážou vypjatou situaci rozptýlit patřičným vtipem. Velmi pomáhá při budování přátelství a dalších blízkých vztahů.
 2. Panovačný. Tento typ charisma je považován za nejsilnější. Je charakteristický pro jedince s dobře definovanými vůdčími vlastnostmi. Takoví lidé mají většinou vysoké společenské postavení a netají se tím a v každém jejich pohybu je cítit sebevědomí a vysoké ambice.
 3. Soustředěno. Majitelé tohoto typu charisma jsou schopni na sebe upoutat pozornost, vzbudit zájem a respekt ostatních. Jsou to vynikající řečníci, kterým se vždy pozorně naslouchá. Jsou také skvělí ve vyjednávání.
 4. Inspirativní. Tento typ charisma vám umožňuje motivovat ostatní, zaujmout je svými nápady a nakazit nadšením. Takoví lidé jsou obvykle vynikajícími vůdci, protože jsou schopni zorganizovat podřízené pro efektivní týmovou práci.

Je vzácné potkat člověka, jehož charisma odpovídá pouze jednomu z těchto typů, Obvykle je přítomna jedna nebo druhá kombinace. Například benevolentní charisma dobře doplňuje autoritativní charisma, protože v tomto případě se člověk nechová příliš vstřícně a většina lidí ho bude mít ráda v roli vůdce.

Jak se rozvíjet?

Charisma - co to je, hlavní složky a jak jej rozvíjet

Být charismatickým člověkem je samozřejmě užitečné. Tento nezbytný ve všech oblastech života, pomáhá navazovat osobní i obchodní kontakty, podporuje kariérní postup a další úspěchy.

Ti, kteří mají méně štěstí na charisma, nemusejí zoufat, protože tuto vlastnost lze rozvinout vynaložením určitého úsilí a prací na sobě.

Psychologové dávají několik tipů, které umožňují komukoli, aby toho dosáhl s náležitou péčí. Dále uvedu pět základních pravidel, která vám pomohou rozvíjet rysy skutečně charismatické osobnosti.

Rozvíjejte sebevědomí

Jak je uvedeno výše, přiměřené sebevědomí a sebevědomí jsou charakteristické téměř pro všechny charismatické jedince. Proto se zbavte pochybností, rozvíjejte odhodlání, odhodlání a sebevědomí. To jsou důležité vlastnosti, které vám prospějí ve všech oblastech života.

Rozvíjejte empatii

Někteří lidé jsou přirození empatici. Mají rozvinutou emoční inteligenci, díky které dobře cítí emoce svého partnera a vědí, jak na ně správně reagovat.

Naštěstí, i když vás příroda žádným neobdařila, je docela možné ho rozvíjet.

Zde je několik jednoduchých cvičení, které vám s tím pomohou:

 • naučte se lépe rozumět svým pocitům, nerozdělujte je na „špatné“ a „dobré“, ale analyzujte je hlouběji a snažte se porozumět celé škále emocí, ze kterých se skládají;
 • při komunikaci se snažte porozumět tomu, co teď partner cítí a co si myslí;
 • v rozhovoru apelujte na emoce blízkých a ptejte se, proč zažívají určité pocity (verbální potvrzení hádek dokonale rozvíjí empatii);
 • rozšiřte svůj okruh přátel o lidi, se kterými si nerozumíte, a naučte se jim rozumět;
 • když někdo spáchá nevysvětlitelný nebo prostě špatný skutek, snažte se pochopit, čím se řídil, co chtěl, po čem toužil.

Ujasněte si své hodnoty

To je nezbytné k tomu, aby se člověk stal celistvým a soběstačným člověkem. Musíte přesně pochopit, jaké morální a morální hodnoty jsou vám nejbližší. Přemýšlejte o tom, co se vám zdá správné a spravedlivé, jaké hodnoty by měli mít lidé, se kterými byste chtěli být, jaké hodnoty byste měli mít vy, aby vás ostatní přitahovali.

Naučte se být dobrým komunikátorem

Bohužel se to ve škole neučí. Nikdo ani nepřemýšlí o tom, že se můžete naučit být zajímavějším, vzrušujícím, přitažlivým nebo jednoduše příjemným konverzátorem. Ano, mnoha lidem je to dáno od přírody. Rozvinout tuto schopnost ale není vůbec těžké, stačí se držet několika tipů:

 • méně mluvit a více naslouchat, snažit se lépe porozumět partnerovi a reagovat na jeho slova;
 • dávat komplimenty, když je to vhodné;
 • pokuste se zapamatovat si vše, co je pro partnera důležité (stojí za to pracovat na rozvoji paměti a zvládnutí mnemotechniky);
 • projevte upřímný zájem (ale ne nadměrnou zvědavost), nechte partnera, aby pro vás pocítil jeho důležitost;
 • při komunikaci s člověkem se snažte přizpůsobit jeho sociálnímu postavení, odrážet jeho chování a jeho postoj k různým věcem.

Sledujte své zdroje

Charisma - co to je, hlavní složky a jak jej rozvíjet

Být charismatickým člověkem obvykle vyžaduje hodně emocionální energie. Pokud chcete na ostatní vždy udělat dobrý dojem, hlídejte si svou kondici.

Pokud se necítíte dostatečně veselí a plní energie, je lepší v tento den neplýtvat energií.

Kromě toho byste měli podniknout kroky ke zvýšení tónu: dopřejte si dostatek spánku a odpočinku, poslouchejte motivující hudbu, pijte čaj, kakao a další povzbuzující nápoje, které nahrazují kávu.

Závěr

Charisma je jednou z nejdůležitějších vlastností úspěšného člověka. Je užitečný ve všech oblastech života a při všech typech činností. Z charismatických lidí se stávají úspěšní politici, umělci a podnikatelé. Snadněji navazují nové známosti a i jejich běžná kariéra je mnohem úspěšnější.

To znamená, že rozvoj charisma je jednou z nejdůležitějších součástí sebezdokonalování. Každý, kdo usiluje o úspěch, musí věnovat pozornost tomuto aspektu. Naštěstí, zvýšit charisma není tak obtížné — stačí použít tipy, které jsme dnes probrali.

Jak přitahujete lidi? Určete svůj typ osobního charisma

Tajemství silného charismatu. Jak rozvíjet svou přitažlivost

25. dubna 2023 3 224 zobrazení
Tagy
Psychologie a seberozvoj
Tajemství silného charismatu. Jak rozvíjet svou přitažlivost
25. dubna 2023 3 224 zobrazení

Z některých lidí jako by vycházelo světlo, jejich výroky se předávají z úst do úst, jejich činy vyvolávají obdiv a touhu napodobovat. Tito lidé se vyznačují přítomností charisma.

Kniha „Psychologie objímání“ obsahuje tipy, které vám pomohou vypěstovat si vlastní charisma. Nejprve si ale ujasněme, na čem atraktivita závisí.

Dva atraktivní faktory

co je přitažlivost? To je síla, díky které lidé přicházejí do vzájemného kontaktu. Vychází z touhy být jako člověk, který nás zajímá, nebo patřit k určité skupině. Pomáhá vám sblížit se s ostatními a získat důvěru. Jednoduše řečeno, tato síla k vám přitahuje další lidi. Doporučujeme zvážit následující dva tipy.

Naučte se naslouchat

Pokuste se během rozhovoru zavřít oči a pochopit, co chce partner skutečně sdělit. Uvidíte, že je mnohem obtížnější porozumět informacím tímto způsobem: není dostatek očního kontaktu, není možné vyhodnotit chování člověka. Ke skutečnému poslechu nestačí jen používat uši. Musíme také pozorovat a přitahovat pozornost. Postoj mluvčího, jeho gesta a mimika – to vše ovlivňuje naše vnímání. Pokud si například neustále tře ruce nebo si pohrává s lemem oblečení, zdá se, že si vás neváží. Pokud to uděláte, když se vám něco řekne, může se mluvčímu zdát, že ztrácíte trpělivost.

Jak správně naslouchat pomocí neverbálních podnětů? Zírat na člověka je špatná volba. Místo toho se podívejte na oblast mezi obočím a středem čela. Pravidelně pohybujte pohledem v této zóně, ale nepřekračujte její hranice, aby partner cítil vaši pozornost. Trochu se předkloňte. Tato pozice vzbuzuje důvěru, protože naznačuje zapojení do konverzace. Nezapomeňte přikývnout (jen ne náhodně, ale ve správnou chvíli). Díky tomu partner pochopí, že přijímáte jeho názor.

co je přitažlivost? To je síla, díky které lidé přicházejí do vzájemného kontaktu.

Vytvořte pocit společenství

Když potkáme lidi se stejným světonázorem a charakterem jako my, často s nimi okamžitě začneme jednat jako se spřízněnými dušemi. Dokonce litujeme, že jsme se nepotkali dříve. Pokud se tedy chcete s někým sblížit, hledejte společnou řeč nebo ji nechte vypadat. Není náhodou, že fráze „Myslím, že jsem tě už někde viděl“ se používá k zahájení konverzace. V podstatě je to signál k hledání takových bodů.

S ostatními lidmi můžeme mít mnoho společného – od způsobu oblékání a účesu až po vzdělání, zkušenosti, koníčky a společensky významná témata, která nás zajímají. Požádejte o pomoc své pozorovací schopnosti. Psychický stav člověka, jeho duchovní hledání a životní preference se budou odrážet v jeho výrazu obličeje, oblečení a chování. Pozorně poslouchejte, vytahujte užitečné informace, snažte se zachytit náhody. Například se ukázalo, že vy a váš partner jste se narodili ve stejném městě. Nenechte si tuto skutečnost ujít, diskutujte o ní a pak už rozhovor půjde sám, ukáže se, že máte stejné koníčky atd. A i když jste nenašli společné rysy nebo podobnosti, vždy se můžete přizpůsobit. To platí zejména v pracovních vztazích. Řekněme například, že chcete začít spolupracovat s novým klientem. V tomto případě se nejprve informujte o jeho preferencích, zvycích atd., což se může stát tématem vašeho prvního rozhovoru. Pokud zjistíte, kdo je před vámi, a vytvoříte pocit komunity, pak se pravděpodobně vše vyřeší.

Psychický stav člověka, jeho duchovní hledání a životní preference se budou odrážet v jeho výrazu obličeje, oblečení a chování.

Tři tajemství silného charisma

Existuje dobrý citát: „Charisma je energie, neviditelná a nehmotná, která člověka okamžitě povznáší nad obyčejnost a staví ho do centra pozornosti. Charismatické lidi nazýváme bystrými a zajímavými, těší se všeobecné úctě a uznání a zpravidla se neustále zlepšují. Možná mají zvláštní talent od narození? Dobrá zpráva: máte ho taky, stačí ho otevřít a neustále krmit. Jak?

Tajenka č. 1. Čtenářský zvyk

Vše můžete zapáleně číst, můžete se omezit na určité téma nebo žánr – vyberte si, co se vám nejvíce líbí. Klasická literatura pozvedá kulturní úroveň. Detektivové vás nutí si lámat hlavu nad záhadami. I romantické romány částečně pomáhají rozvíjet emoční inteligenci. Být dobře sečtělý vám nejen rozšíří obzory, ale také vám dá dar přesvědčování.

Charisma je neuvěřitelně atraktivní, lidé jsou vždy přitahováni erudovaným člověkem, který se umí prezentovat.

Tajemství č. 2. Přátelé, kteří se mají od čeho učit

Váš sociální okruh by neměl být statický. Nové známé potřebujeme nejen k tomu, abychom si zdokonalili své komunikační schopnosti a vzájemný prospěch, ale také abychom se neustále zlepšovali. Spřátelte se s chytrými, netriviálně myslícími lidmi, sledujte je. To vám velmi prospěje. Ochota uznat nadřazenost druhých a poučit se z jejich zkušeností je známkou zralé osobnosti. Když rozpoznáme silné stránky druhých a pokusíme se jim vyrovnat, sami se staneme lepšími a silnějšími.

Tajenka č. 3. Vývoj chuti

Preference každého jsou jiné, závisí na mnoha faktorech a s přibývajícím věkem se mění. Nepřestávejte s obvyklým, neochuzujte svůj život. Zdokonalujte se, buďte zvědaví a otevření novým věcem. A to nemluvíme jen o vznešených věcech. Jednoduchý každodenní příklad: dva lidé mohou i neznámé jídlo v restauraci hodnotit úplně jinak. Člověk to sní a pak si bude moci pamatovat jen jméno a vzhled. A ten druhý bude dávat pozor na všechno: barvu, vůni, strukturu, chuť, zručnost kuchaře atd. A ne, není to žádný kulinářský kritik — jen zvědavý v dobrém slova smyslu.

Rozvíjejte své pozorovací schopnosti, uvědomujte si, co se děje, a nenechte život projít kolem vás. Zvykněte si hodně číst. Mimo jiné si výrazně rozšíříte slovní zásobu, což vám pomůže jasněji vyjadřovat své myšlenky. Charisma je docela možné růst. Vzdělaný, výmluvný, přemýšlivý a učený člověk bude vždy obklopen lidmi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
bedivine.cz